Tay nắm cửa sổ mở quay nhôm XIngfa

Tay nắm cửa sổ mở quay nhôm XIngfa

Tay nắm khóa đa điểm cửa sổ mở quay, mở hất hệ XINGFA 55, được thiết kế kết nối với thanh truyền động, liên kết các điểm chốt khóa cửa,gồm các màu trắng sữa và đen được sản xuất bởi hãng phụ

Đánh Giá Và Nhận Xét

avatar